Hyni për qasje më të shpejtë në ofertat më të mira. Kliko këtu nëse nuk keni llogari.

Çmimi


Paketa premium i ndihmon shitësit të promovojnë produktet ose shërbimet e tyre duke u dhënë më shumë dukshmëri reklamave të tyre për të tërhequr më shumë blerës dhe për të shitur më shpejt.

Premium+

6 € / Njoftim

  • 15 Ditë paketë Promocionale
  • Njoftimi juaj do të paraqitet në krye të faqes kryesore
  • Njoftimi juaj do të paraqitet në krye të kategorisë
  • Pas përfundimit të paketës ky njoftim do të qëndroje i publikuar në faqe në renditje rastësore për 120 ditë
Fillo

Premium

3,50 € / Njoftim

  • 7 Ditë paketë Promocionale
  • Njoftimi juaj do të paraqitet në krye të faqes kryesore
  • Njoftimi juaj do të paraqitet në krye të kategorisë
  • Pas përfundimit të paketës ky njoftim do të qëndroje i publikuar në faqe në renditje rastësore për 60 ditë
Fillo

Pa pagesë

0 € / Njoftim

  • Pas përfundimit të paketës ky njoftim do të qëndroje i publikuar në faqe në renditje rastësore për 300000000 ditë
Fillo